Brukerundersøkelse om Aktivitetsskoletilbudet

Barn hopper i paradis

17. – 27. april gjennomfører Utdanningsetaten en brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen gjelder også for foresatte som ikke bruker tilbudet.

I 2017 fikk Seterbråten en svarprosent på 72 %, kan vi slå den rekorden i 2018? Les mer i dokumentet under! 

Besøksdag for høstens skolestartere er onsdag 25. april kl. 16.30 –