Sommerprogrammet på AKS Seterbråten 2018

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Seterbråten har et variert tilbud til elever som er hjemme sommerferien i juni og august.

AKS ber om tilbakemelding fra foresatte innen torsdag 14. juni.

Se programmet ved å trykke på dokumentet under.