Foreldreundersøkelsen 2017

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skalaen er 1–5, der 1 er laveste skår og 5 er høyeste skår.

Resultatene fra Seterbråten skole finner du ved å klikk epå lenka til høyre på denne siden.

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

 

Om Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Les mer om Foreldreundersøkelsen