Invitasjon til foreldresuppe

Barn som løper i skolegård

Aktivitetsskolen Seterbråten skal delta å årets TV-aksjon og inviterer foresatte til foreldresuppe torsdag 18.10. kl. 16.30-17.45.

Finn mer informasjon ved å lese dette vedlegget.