Nasjonale prøver 5. trinn

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Eksempeloppgaver

Link til eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Eksempeloppgaver og nasjonale prøver.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres i perioden 15. oktober til 1. november.

Innlogging ELEV: https://elev.udir.no/