100 dager på skolen

Vi på 1. trinn markerte onsdag 25. januar at vi har gått på skolen i 100 dager.

Elevene har vist 100 på ulike måter i matpakkene sine.

Elevene har laget bilder av seg selv som 100-åringer.

Vi har hatt uteskole der vi feiret med å spise wok.

Alle barna gjorde 100 spreke øvelser, og har fått utdelt 100-dagers dipolom.