Kontakt AKS

Symboler som viser telefon og e-postVIKTIG OM TELEFONTID

Telefonnummer: 23 16 92 00

Telefontiden er:

7.30 – 8.15

11.30 – 12.30

15.45 – 16.45.

 

Dagens fravær, endring av gå-hjem-tid og henting av andre må meldes på SMS-telefon senest kl. 12.30. IKKE bruk e-post til dette.

Dagens krysselister oppdateres kl. 12.30.

 

 

AKS Leder

AKS leder: Fredrik Torvik

Telefon: 90406932

Epost: fredrik.torvik@osloskolen.no

Tid: 09.00 -16.30

TENKESLOTTET - 1. trinn

1. trinn - TENKSLOTTET

SMS - telefon: 90362774

Basen holder til i bygg 1, i lokalene til 1. trinn

Gruppeleder: William Nyhagen

E-post: jan.nyhagen@osloskolen.no

ASKELADDEN - 2. trinn

2.       trinn – ASKELADDEN

SMS-telefon: 95081080

Basen holder til i bygg 3, i 1. og 2. etg.

Gruppeleder: Henriette Kihle

E-post: fredrik.torvik@osloskolen.no

TROLLSKOGEN 3. trinn

3.       trinn – TROLLSKOGEN

SMS-telefon:95403522

Basen holder til i bygg 3, 1. etg.

Gruppeleder Star E. Kristiansen Mborja

E-post: star.mborja@osloskolen.no

 

JUNGELEN 4. trinn

4.       trinn – JUNGELEN

SMS-telefon: 90401395

Basene holder til bygg 2, i lokalene til 4. trinn

Gruppeleder: Muzamil Hussein 

E-post: muzamil.hussein@osloskolen.no

 

BUKKENE BRUSE

BUKKENE BRUSE

SMS-Telefon: 953 07 556

Basen holder til i bygg 3, holder til i lokalene til Bukkene Bruse skole

Baseleder: Marthe Fjellstad

E-post: marthe.fjellstad@osloskolen.no