Kontakt AKS

Symboler som viser telefon og e-postVIKTIG OM TELEFONTID

Telefonnummer: 23 16 92 00

Telefontiden er:

7.30 – 8.15

11.30 – 12.30

15.45 – 16.45.

 

Dagens fravær, endring av gå-hjem-tid og henting av andre må meldes på SMS-telefon senest kl. 12.30. IKKE bruk e-post til dette.

Dagens krysselister oppdateres kl. 12.30.

 

 

TENKESLOTTET - 1. trinn

1. trinn - TENKSLOTTET

SMS - telefon: 950 81 080

Basen holder til i bygg 1, i lokalene til 1. trinn

Baseleder: William Nyhagen

E-post: jan.nyhagen@osloskolen.no

ASKELADDEN - 2. trinn

2.       trinn – ASKELADDEN

SMS-telefon: 954 03 522

Basen holder til i bygg 3, i 1. og 2. etg.

Baseleder: Fredrik Torvik

E-post: fredrik.torvik@osloskolen.no

TROLLSKOGEN 3. trinn

3.       trinn – TROLLSKOGEN

SMS-telefon: 904 01 395

Basen holder til i bygg 3, 1. etg.

Baseleder Fredrik Torvik

E-post: fredrik.torvik@osloskolen.no

Gruppeleder: Solfrid Ruud Rekdal

E-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no

JUNGELEN 4. trinn

4.       trinn – JUNGELEN

SMS-telefon: 903 62 774

Basene holder til bygg 2, i lokalene til 4. trinn

Baseleder William Nyhagen

E-post: jan.nyhagen@osloskolen.no

Gruppeleder: Star Ester Mborja

E-post: stmba001@osloskolen.no

BUKKENE BRUSE

BUKKENE BRUSE

SMS-Telefon: 953 07 556

Basen holder til i bygg 3, holder til i lokalene til Bukkene Bruse skole

Baseleder: Marthe Fjelldstad

E-post: marthe.fjelldstad@osloskolen.no