Kontakt AKS

Symboler som viser telefon og e-postVIKTIG OM TELEFONTID

Telefontiden er:

7.30 – 8.15

11.30 – 12.30

15.45 – 16.45.

Resten av dagen er telefonen en SMS-telefon.

Dagens fravær, endring av gå-hjem-tid og henting av andre må meldes på SMS-telefon senest kl. 12.30. IKKE bruk e-post til dette.

Dagens krysselister oppdateres kl. 12.30.