Kontakt AKS

Symboler som viser telefon og e-postVIKTIG OM TELEFONTID

Telefontiden er:

7.30 – 8.15

11.30 – 12.30

15.45 – 16.45.

Resten av dagen er telefonen en SMS-telefon.

Dagens fravær, endring av gå-hjem-tid og henting av andre må meldes på SMS-telefon senest kl. 12.30. IKKE bruk e-post til dette.

Dagens krysselister oppdateres kl. 12.30.

 

 

TENKESLOTTET - 1. trinn

Telefon: 95081080

Baseleder: William Nyhagen

Basen bruker klasserommene til første trinn i bygg 1

ASKELADDEN - 2. trinn

Telefon: 95403522

Baseleder: Fredrik Torvik

Gruppeleder for 2. trinn: Mohammed Mohsin

Basen er i egne rom i andre etasje i bygg 3

TROLLSKOGEN 3. trinn

Telefon: 90401395

Baseleder: Solfrid Rekdal

Basen bruker egne rom i første etasje i bygg 3

JUNGELEN 4. trinn

Telefon: 90362774

Baseleder: Solfrid Rekdal

Basen bruker egne rom i første etasje i bygg 3

BUKKENE BRUSE

Telefon: 95307556

Basen bruker Bukkenes Bruses klasserom i bygg 3