Elevrådet

Elevrådet er et felles demokratisk organ som er valgt av elevene på skolen. Skolens elevråd består av en klasserepresentant og en vara fra hver klasse på 3.–7.årstrinn. Representantene velges for ett skoleår.  

 

Elevrådet 2020-21

 

Hei.

Vi er elevrådsrepresentantene for Seterbråten skole 2020-2021.

I elevrådet sitter det to representanter fra hver klasse, 4. - 7. trinn. 

4. trinn: Marie Juliane Faanes, Kasper Gheorghiu-Foss, Adea Ramadani og Oliver Boonlao Antonsen.

5. trinn: Amna Tehrim Arif, Adama Touray, Abdellah Saoudi og Zoha Usman.

6. trinn: Mohamed Jama Mahmod, Sachi Modgil, Sara Adnan og Ayaan Qasim Butt.

7. trinn: Adil Nisar Gondal, Argesa Gashi, Gad Maronko og Affaf Mariam Rana.

Vi i elevårdet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings - og skolemiljø. Vi gleder oss til et godt samarbeid med både skolen og elevene.