Null mobbing

Logoen til Null mobbing

På Seterbråten skole jobber vi mot mobbing hver dag, for at vi skal lykkes er det viktig at alle jobber sammen - elever, de voksne på skolen og de voksne hjemme. I dette arbeidet trenger vi alle sammen nyttige verktøy.

Det er ikke alltid lett å oppdage mobbing, mange tør ikke si fra og det kan skje i det skjulte sånn at få ser det. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har laget et nettsted om mobbing. Der er det konkrete råd til hva du som elev eller foresatt kan gjøre hvis du oppdager mobbing. Der står det også om alle rettighetene du har.