FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Menneskefigurer som står i ring og holder hender

Valg av foreldrekontakter skjer på ordinært foreldremøte på skolen. Hver klasse må velge en FAU-representant og en klassekontakt som er vara for hverandre.

Foreldrekontaktene har ansvar for kommunikasjon mellom foreldrene i klassen og FAU som videre har ansvar for kommunikasjonen mellom foreldrene og skolen. 

Les mer om  FAU ved å trykke på Hva er FAU.

FAU-møter 2018/19

24. oktober
28. november
12. desember
30. januar
27. februar
27. mars
24. april
22. mai

Foreldrerepresentanter 2018-2019

Her er oversikten over foreldrerepresentantene for 2018-2019.