FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

seterbråtenskole

Valg av foreldrekontakter skjer på ordinært foreldremøte på skolen. Hver klasse må velge en FAU-representant og en klassekontakt som er vara for hverandre.

Foreldrekontaktene har ansvar for kommunikasjon mellom foreldrene i klassen og FAU som videre har ansvar for kommunikasjonen mellom foreldrene og skolen. 

Les mer om  FAU ved å trykke på Hva er FAU.

FAU-styret

Leder: Beate Henriksen
Nestleder: Linn-Beate Woll
Sekretær: Anna Nilsen
Kasserer: Annam Sohaib

 

Trygg skolevei

Foreldrearbeidsutvalget (FAU), Driftsstyret (DS) og ledelsen ved Seterbråten skole ønsker å bidra til en tryggere skolevei for elevene – og har på bakgrunn av dette blitt enige om disse tiltakene:

  • Foreldre og lærere snakker med barna om trafikken på skoleveien, blant annet om viktigheten av å se seg for og holde avstand til anleggstrafikk
  • Lag følgegrupper: Foreldre avtaler med hverandre om følge av barna til skolen
  • Foreldrene øver med barna på å gå skoleveien på en trygg måte (spesielt de yngste)
  • Kjør barn til skolen bare når det er nødvendig

Les hele dokumentet her

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU