FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Menneskefigurer som står i ring og holder hender

Valg av foreldrekontakter skjer på ordinært foreldremøte på skolen. Hver klasse må velge en FAU-representant og en klassekontakt som er vara for hverandre.

Foreldrekontaktene har ansvar for kommunikasjon mellom foreldrene i klassen og FAU som videre har ansvar for kommunikasjonen mellom foreldrene og skolen.

FAU arbeider med å skape et godt miljø på skolen. Dette gjøres gjennom  aktiv deltakelse på foreldremøter og sosiale arrangementer.

Les mer om skole-hjem-samarbeid på FUG

FAU-møter våren 2018

Onsdag 28. februar

Onsdag 21. mars

Onsdag 25. april

Onsdag 30. mai

Onsdag 13. juni

Drawing of a city