FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

seterbråtenskole

Valg av foreldrekontakter skjer på ordinært foreldremøte på skolen. Hver klasse må velge en FAU-representant og en klassekontakt som er vara for hverandre.

Foreldrekontaktene har ansvar for kommunikasjon mellom foreldrene i klassen og FAU som videre har ansvar for kommunikasjonen mellom foreldrene og skolen. 

Les mer om  FAU ved å trykke på Hva er FAU.

 

FAU-styret

Leder: Beate Henriksen

Nestleder: Linn-Beate Woll

Sekretær: Anna Nilsen

Kasserer: Annam Sohaib

 

FAU-møter 2020/21

27.10

24.11

15.12

26.1

16.2

23.3

27.4

25.5

 

Foreldrerepresentanter 2019-2020

Her er oversikten over foreldrerepresentantene for 2019-2020

 

Trygg skolevei

Foreldrearbeidsutvalget (FAU), Driftsstyret (DS) og ledelsen ved Seterbråten skole ønsker å bidra til en tryggere skolevei for elevene – og har på bakgrunn av dette blitt enige om disse tiltakene:
- Foreldre og lærere snakker med barna om trafikken på skoleveien, blant annet om viktigheten av å se seg for og holde avstand til anleggstrafikk
- Lag følgegrupper: Foreldre avtaler med hverandre om følge av barna til skolen
- Foreldrene øver med barna på å gå skoleveien på en trygg måte (spesielt de yngste)
- Kjør barn til skolen bare når det er nødvendig

 

Les hele dokumentet her

 

Trafikkaksjoner

23.9: 5. trinn

21.10: 6. trinn

18.11: 7. trinn

09.12: 4. trinn

13.1: 3. trinn

10.2: 2. trinn

10.3: 1. trinn

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU