Humleskole

la humla suse logo

Humleblomstskole

Miljøtiltak ved Osloskolene

Mål: Målet med sertifiseringsordningen er å øke fokuset på miljø og biomangfold ved å gjøre Osloskolen til et grønt nettverk for humler og villblomster.

Målgruppe: Lærere, Aktivitetsskoler, faddere, foreldre og vaktmestre.

Tiltak: Sertifisere 10 av Osloskolene i løpet av Miljøhovedstadsåret 2019.

·         Gjennomføre konkrete tiltak på Osloskolene for å skape og sikre leveområder for villblomster, humler og andre pollinerende insekter.

·         Spre kunnskap og forståelse til skolens ansatte og elever om hvorfor det er viktig med redningsaksjon for humler og villblomster, for å skape medvirkning og eierskap til prosjektet.

 

Alle skoler som blir med vil få tilbud om et undervisningsopplegg og gjennomføring av helt konkrete tiltak for å redde humler og villblomster på sin skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Undervisningsbygg, Utdanningsetaten, La Humla Suse og Norsk Botanisk Forening.

 

Seterbråten skole har et eget Miljøelevråd som har tatt grunnkurs i "Humler og villblomster" i regi av foreningen "La Humla Suse". Miljøelevrådet sørger for at alle elevene får undervisning om humler og villblomster. På uteskolen får alle lever Humlesafari om våren og i skolegården har vi planetet mye blomster.