Driftsstyret

Driftsstyre er videre høringsinstans i saker fra høyere skolemyndigheter og ved ansettelse av skolens leder/rektor.

Driftsstyret består av to foreldre, to ansatte og tre representanter fra politiske partier i bydelen. Rektor er sekretær for driftsstyret. Driftsstyret oppnevnes av Byrådet etter innstilling fra foreldrene gjennom FAU, de politiske partiene i bydelen, og de ansatte ved skolen. Representantene oppnevnes for to år om gangen.

Representasjon i skolens driftsstyre gir foreldrene anledning til å legge føringer for skolens strategiske plan, og prioritere innen gitte rammer i regelverk og budsjett.

Medlemmer i driftsstyret på Seterbråten skole

  • Vegard Bjerkvik: Driftsstyreleder og foresattrepresentant
  • Kim Hege Ilmo: Foresattrepresentant
  • Anne-Gry Rønning-Aaby: Politisk representant AP
  • Liv-Inger Wennberg: Politisk representant H
  • Lars Thomte: Politisk representant MDG
  • Tor Fredriksen: Ansattrepresentant
  • Caroline Sundtjønn: Ansattrepresentant

Reglement for driftsstyrer i Osloskolen