Driftsstyret

Driftsstyre er videre høringsinstans i saker fra høyere skolemyndigheter og ved ansettelse av skolens leder/rektor.

Driftsstyret består av to foreldre, to ansatte og tre representanter fra politiske partier i bydelen. Rektor er sekretær for driftsstyret. Driftsstyret oppnevnes av Byrådet etter innstilling fra foreldrene gjennom FAU, de politiske partiene i bydelen, og de ansatte ved skolen. Representantene oppnevnes for to år om gangen.

Representasjon i skolens driftsstyre gir foreldrene anledning til å legge føringer for skolens strategiske plan, og prioritere innen gitte rammer i regelverk og budsjett.

 

Skolens foreldrerepresentanter i Driftsstyret:

Beate Henriksen (leder) mail: beateh6@hotmail.com

Linn Beate Woll mail: lbw2000@hotmail.com

Reglement for driftsstyrer i Osloskolen