Ordensregler

Glade skoleelever, illustrasjon

LOKALE ORDENSREGLER - Tillegg til Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen fra 1.1.2013

Reglene gjelder på skolen, skoleveien og på aktiviteter på skolen og Aktivitetsskolens regi. 

FIN SPRÅKBRUK

 • Snakk til og om hverandre på en ordentlig måte
 • Nulltoleranse for verbal mobbing, som for eksempel å si stygge, nedlatende ting om andre, true, spre rykter, bruke krenkende ord etc.

 

GOD OPPFØRSEL

 • Oppfør deg slik at alle har det bra, ikke plag andre
 • Hvis noen ber om å få bli med i lek, ta dem med - hvis noen står alene, inviter dem med
 • Gi hjelp om noen trenger det – hent en voksen om nødvendig
 • Nulltoleranse for fysisk mobbing, som for eksempel å slå, sparke, lugge, spytte, dytte, ødelegge andres ting etc.
 • Kast snøball bare på blinker, vegger uten vindu eller på andre anviste steder
 • Ta ansvar for det du sier og gjør. Hvis du gjør en feil og bryter en regel, vær ærlig og innrøm det Snakk med den eller de du har såret og rydd opp i saken

 
HOLDE ORDEN

 • Møt presis
 • Møt forberedt til undervisning og andre aktiviteter
 • Ha med nødvendige bøker og utstyr
 • Ta vare på skolebøkene dine og skolens utstyr
 • Gjør arbeid og lekser til rett tid – hold frister
 • Hjelp til med å holde skolen ren og ryddig

 

FØLGE BESKJEDER

 • Hør etter og rett deg etter beskjeder fra alle voksne på skolen og aktivitetsskolen

 

FØLGE FELLES RUTINER

 • La mobiltelefon være på lydløs og ligge i sekken, fra du kommer til du går hjem.
 • Opphold deg innenfor skolens / aktivitetsskolens område
 • Bruk hjelm og parker i sykkelstativene, hvis du sykler til skolen.  Se egne regler for sykling.
 • Sykkel, sparkesykkel eller annet utstyr som kan være til fare for egen eller andres sikkerhet, brukes ikke på skolens område.
 • Godteri, snacks og brus tas bare med ved spesielle anledninger etter avtale med kontaktlærer

 

BRUK AV SYKKEL

Fra og med 1.8.2015 kan foreldrene bestemme om elevene skal sykle til skolen. 

Seterbråten skoles driftsstyre har vedtatt føringer for praktisering av denne rettigheten, samt bruk av sparkesykkel og skateboard, begrunnet i sikkerhetshensyn basert på trafikkforholdene rundt skolen.

 

Skolens regler:

 • Skolen anbefaler at elever venter med å sykle alene til skolen til etter at de har fått sykkelkort, dvs. fra og med skolestart i 5. klasse.
 • Foresatte som ønsker å sykle sammen med sine barn tidligere enn 5.klasse, kan gjøre det. 
 • Alle som sykler til skolen, må bruke hjelm.
 • Sykkelen må trilles fra fortauskanten / kanten av gangveien og inn i skolegården.
 • Det er ikke lov å sykle i skolegården fra kl. 7.30 – 17.00, unntatt under sykkelopplæring. 
 • Sykkelen skal parkeres og låses i sykkelstativene bak bygg 3.
 • Sykkelen kan ikke brukes i løpet av skoledagen eller i AKS-tiden – den skal være låst til skoleslutt når eleven drar hjem.
 • Skolen har ikke noe ansvar for sykler, hjelm, lås eller annet utstyr elevene har med til skolen.
 • Bruk av sparkesykkel og skateboard er ikke tillatt på skoleveien eller i skolegården i skolens og AKS åpningstid.

 

Lokale sanksjoner  knyttet til §9A - i tillegg  til "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo"

 • Elever kan bli pålagt å møte 15 min før vanlig skoletid . Foresatte informeres på forhånd.
 • Elever kan holdes inne i friminuttene, eller inntil 15 min etter skoletid, uten å varsle foreldre.
 • Elever blir fratatt gjenstander som er forbudt eller farlige, eller brukes i strid med ordensreglene.
 • Elever kan bli bedt om å ringe hjem for å fortelle om krenkende språkbruk eller atferd mot andre elever / voksne, eller om hærverk de har begått på skolen.

Vedtatt i driftsstyret 16.september 2015

 

Osloskolens ordensreglemet

Her kan dere finne Osloskolens sentrale ordensreglement.