Seterbråten skole har blitt et Miljøfyrtårn!

miljøfyrtårn logo

Hva betyr det for oss?

Å være sertifisert som et Miljøfyrtårn betyr at vi må jobbe systematisk med mijløtiltak på skolen hver dag.

Bruker vi for mye papir? For mye vann? Strøm? Hva med søppelet vårt?

Å være miljøbevisste handler også om at elever og voksne skal ha god kunnskap om hva som er gode klimatiltak. Og ikke minst: Vi må alle lære hva vi kan gjøre konkret i hverdagen

Vår på skolen og hjemme for å bli mer miljø- og klimavennlige.

 

På Seterbråten skole har vi satt i gang to større tiltak som skal hjelpe miljøet og som skal gi oss masse kunnskap:

  • Vi skal starte kildesortering
  • Vi skal bli en humlevennlig skole

 

Til å hjelpe oss til å få til dette, har vi laget et eget Miljøelevråd! Dette elevrådet har fått kurs om insekter og blomster, og de skal bli proffe på kildesortering!

De skal hjelpe alle klasser til å kildesortere riktig. De skal undervise alle klasser om humler og planter.

I skolegården skal vi plante blomster som humlene liker slik at elevene kan forske på og lære om insekter og blomster fra tidlig vår til frosten kommer.

 

Her kan du lese skolens miljørapport.

 

Her kan du lese mer:

https://www.lahumlasuse.no/

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/

https://www.miljohovedstaden.no/#gref

https://www.nhm.uio.no/