Trygg skolevei og kjøring til skolen

To barn på skoleveien i en trafikkert gate

Elevene ved Seterbråten har i utgangspunktet kort nok vei til at de kan gå til skolen, unntatt elevene i spesialklassen som kommer fra hele Oslo, og må kjøre drosje av ulike grunner. Selv om det er utfordringer i trafikken nå, vil vi oppfordre til at elever går til skolen fra 1.klasse, da færre biler uansett gir økt trafikksikkerhet. Å gå til skolen gir også lett fysisk aktivitet og frisk luft i forkant av skoledagen, noe som virker positivt inn på læring.

Tiltak for trygg skolevei

Foreldrearbeidsutvalget (FAU), Driftsstyret (DS) og ledelsen ved Seterbråten skole ønsker å bidra til en tryggere skolevei for elevene – og har på bakgrunn av dette blitt enige om disse tiltakene:

 • Foreldre og lærere snakker med barna om trafikken på skoleveien, blant annet om viktigheten av å se seg for og holde avstand til anleggstrafikk
 • Lag følgegrupper: Foreldre avtaler med hverandre om følge av barna til skolen
 • Foreldrene øver med barna på å gå skoleveien på en trygg måte (spesielt de yngste)
 • Kjør barn til skolen bare når det er nødvendig
 • Når barn må kjøres til skolen er det viktig at rutinene følges. Elevene skal bare settes av på faste steder. FAU og skolen vil gjennomføre kampanjer i løpet av året der vi vil observere og veilede slik at dette skjer på en trygg måte.

 

Hvis barn må kjøres, gjelder følgende:

 • Hold fartsgrensen. 30-sone i hele Bjørnåsveien.
 • Stopp-punkt for å sette av elever – avstigning inn mot skolen, unngå å krysse veien:
  • A :   1. – 4.trinn ved starten på gjerdet ved bygg 1 (start på gjerdet mot asfaltbanen)
  • B :   5. – 7.trinn ved inngang til Aktivitetsskolen ved Bygg 3 (elevene går inn på gangveien)
 • Etter stopp, kjør videre til snuplassen innerst i Bjørnåsveien for å snu og kjøre tilbake.