Skolens historie

Elever som går forbi skolebygget

Småbruket står fortsatt, men det er ikke lenger i drift. Skolens første rektor var Wenche Tveten, og hun var opptatt av å etablere en egen identitet og en god skolekultur på Seterbråten. Fra første stund var ukentlige fellessamlinger for hele skolen og uteskole en naturlig del av skolehverdagen. Begge deler er videreført under ny ledelse av skolen opp gjennom årene.

De første årene jobbet lærerne etter en modell inspirert av den danske skolen Bifrost. Bifrostpedagogikken har et sterkt fokus på eleven og elevaktivitet. Det legges mye vekt på opplevelser som inspirasjon for læringsarbeid og elevene utfordres til å jobbe med mange ulike arbeidsmåter.

Den tverrfaglige arbeidsmåten som står sentralt i Bifrost-tenkemåten ble med skolen videre. Da skolen feiret 10 års jubileum i 2007, ble det reist et sirkustelt på fotballbanen og alle klassene på skolen bidro med sine sirkusnumre. Det var elefanter og akrobater, løver og klovner. Det hele ble selvsagt ledet av en ekte sirkusdirektørrektor med flosshatt og paljetter.

Skolen ligger nær naturen, og deler av skolegården er skog som gir flotte lekemuligheter. Imidlertid hadde skolen lenge lite lekeapparater i den delen av skolegården som ikke var skog, og dette var et savn både hos elever og lærere. I 2010 ble det bevilget penger fra Oslo Sør midler og Undervisningsbygg til oppgradering av skolegården. Elevrådet var sentralt i planlegginga av den nye skolegården, og høsten 2010 stod den nye skolegården klar.

Med klatrestativ, små og store husker, bordtennisbord, ulike lekeapparater og baner for fotball, basket og sandvolleyball, har skolen blitt en lekeplass som brukes flittig både i skoletiden og på ettermiddagstid.

De siste årene er nye boområder under utbygging rundt skolen, og elevtallet er økende.

Noen fakta om Seterbråten skole

  • Skolen åpnet i 1997.
  • Seterbråten er en barneskole med 1.-7. trinn og en spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming.
  • Skolen består av 3 bygg og har en skolegård med lekeapparater, ballbaner og skogområder.
  • Skolen sender elever til ungdomstrinnet på Bjørnholt skole.
  • Skolen feiret 10 års jubileum i 2007 med sirkusforestilling i ordentlig sirkustelt.