Vår profil

Seterbråten skole

Hvorfor går vi egentlig på skolen? Seterbråtens ukentlige fellessamling viser oss alle hvorfor: Å få oppleve noe sammen og vise frem hva man har lært de siste ukene. Samlingen skaper samhold og tilhørighet. Ingen skal føle seg utenfor på Seterbråten. Vi jobber systematisk med å få til et godt og inkluderende læringsmiljø, og har klassemiljø fast på timeplanen. Læringen skal gi mening for alle, og vårt mål er at alle elevene skal oppleve at de er en likeverdig del av læringen i klasserommet.

Nytt for skoleåret er at alle elevene har fått iPad. Vi ser at iPad er et godt verktøy for å få til en tilpasset opplæring. I tillegg kreves det nytenkning, kreativitet og evne til å samarbeide i fremtidens jobber. iPad utfordrer elevene kreativt og åpner for samhandling.