Vår profil

Seterbråten skole

Skolens beliggenhet gir gode muligheter for bruk av uteområdene i læringsarbeidet.

Skolens visjon er "Mangfold, lærelyst, mot og livsglede". Den skal gi retning til fellesskapet på skolen, hjemme og i nærmiljøet.

Seterbråten satser på lesing med fokus på innholdsforståelse og tenking. Seterbråten er ressursskole for tenking, og elevene våre skal lære å tenke logisk, kritisk og kreativt ved bruk av tenkestartegier i alle fag og på alle læringsarenaer.