Vår profil

Seterbråten skole

Skolens beliggenhet gir gode muligheter for systematisk bruk av uteområder i læringsarbeidet.

Skolens visjon, "mangfold, lærelyst, mot og livsglede" skal gi retning til fellesskapet på skolen, hjemme og i nærmiljøet. Seterbråten skal fortsette å satse på lesing med fokus på innholdsforståelse og tenking. Seterbråten er ressursskole for tenking og elevene våre skal lære å tenke logisk, kritisk og kreativt ved bruk av tenkestartegier i alle fag og på alle læringsarenaer.