Info fra skolehelsetjenesten

illustrasjon koronavirus

Hei alle foresatte, barn og ungdom i bydel Søndre Nordstrand.

Det er en vanskelig tid vi er inne i nå. Alle takler dette på forskjellig måte, og det er naturlig og normalt. Det er viktig at dere snakker med noen om dere kjenner at det blir for tungt å stå i dette alene. Dette gjelder barn, ungdom og voksne.

Helsesykepleier er ikke på skolen så lenge skolene er stengt. Mange helsesykepleiere har fått andre arbeidsoppgaver enn skolehelsetjenesten og de vil derfor ikke svare på sin jobb telefon.

Vi har opprettet en skolehelsetjeneste telefon her i Søndre Nordstrand som er åpen mandag til fredag 10.00- 14.00 med nummer; 47908017.

 

Om dere trenger noen andre å snakke med kan dere ta kontakt med:

Ung Arena i bydelen; 916 91 891

Barnevernvakten i bydelen: 913 33 303

Familiesenteret i bydelen: 902 22 440

 

Andre hjelpetelefoner;

Alarmtelefonen for barn og unge; 116 111

Barnevernvakten; 404 27 777/ 227 05 580/ 227 05 581/ 928 38 328/ 480 16 832

Oslo krisesenter; 224 80 380

Mental helse hjelpetelefon; 116 123

Politi: 234 87 200 eller akutt 112

 

Det finnes mange ulike nettsider også, som f eks:

Stine Sofie stiftelsen:

https://www.stinesofiesstiftelse.no/aktuelt/ny-foreldretelefon-skal-gi-trygghet-til-smabarnsforeldre

Røde Kors:

https://korspaahalsen.rodekors.no

Selv om det er en vanskelig tid nå håper vi alle tar vare på hverandre og gjør hyggelige ting sammen.

Med vennlig hilsen skolehelsetjenesten

 

Denne saken kan lastes ned som PDF her.