Velkommen til høstens foreldremøter!

Seterbråten skole

Alle møter er i gymsalen med god avstand.

Her er oversikt over datoer:

10/9: 5. trinn

15/9: 1. trinn

17/9: 4. trinn

21/9: 2. trinn

22/9: 6. trinn

24/9: 3. trinn