Velkommen til foreldremøter på Seterbråten skole høst 2021

Seterbråten skole

Foreldremøter høsten 2021

Alle foreldremøter er i gymsalen og begynner 17.30. Innkalling kommer på skolemelding.

1. trinn: 7. september

2. trinn: 21. september

3. trinn: 15. september

4. trinn: 6. september

5. trinn: 8. september

6. trinn: 22. september

7. trinn: 14 september.